برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

homologated

homologated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
مورد تأیید- استاندارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی homologated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )