برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1280 100 1

honor system

/ˈɑːnərˈsɪstəm/ /ˈɒnəˈsɪstəm/

(در مدرسه و زندان و غیره - نظام متکی به اعتماد متقابل و فقدان سرپرستی و مراقبت) سازگان اعتماد

بررسی کلمه honor system

اسم ( noun )
• : تعریف: an arrangement wherein participants in a particular program, such as students in a school, are trusted to perform various tasks or duties without direct supervision.

معنی کلمه honor system به انگلیسی

honor system
• system of trusting people to do what is right without forcing them

honor system را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
حسن ظن (نسبت به اینکه افراد یک مجموعه مطابق قوانین عمل می کنند و تقلب نمی کنند)
Those who abuse the privileges of the honor system will be penalized.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی honor system
کلمه : honor system
املای فارسی : آنر سیستم
اشتباه تایپی : اخدخق سغسفثئ
عکس honor system : در گوگل

آیا معنی honor system مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )