برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

hooked on

hooked on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
معتاد شدن (وابسته شدن) به چیزی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
addicted to (a drug)
very interested and enthusiastic about (something)
fou
آویزان شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hooked on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )