برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1290 100 1

hookup

/ˈhʊˌkəp/ /ˈhʊˌkəp/

معنی: ارتباط، تجمع بعضی چیزها برای منظورخاصی
معانی دیگر: (رادیو و سایر ابزار برقی یا مکانیکی) طرز قرار گیری و اتصال بخش ها، بست آرایی، (تریلر و کمپرها و پارک ها) اتصال برق و آب، تجمع بعضی چیزها برای منظورخاصی مثل تجمع امواجرادیوبرای انتقال انها

بررسی کلمه hookup

اسم ( noun )
(1) تعریف: an arrangement or system, as of electrical circuits and equipment designed to operate together.

(2) تعریف: a radio or television network.

(3) تعریف: a connection or association between individuals, groups, or the like.

واژه hookup در جمله های نمونه

1. Water and electric hook-ups are available and facilities are good.
[ترجمه ترگمان]آب و سیم‌های برق در دسترس هستند و امکانات خوب هستند
[ترجمه گوگل]جک های آب و برق در دسترس هستند و امکانات خوب هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We hope to bring you a live report from Ouagadougou via our satellite hook-up.
[ترجمه ترگمان]ما امیدواریم که یک گزارش زنده از Ouagadougou از Ouagadougou از طریق hook ماهواره مان به شما بدهیم
[ترجمه گوگل]ما امیدواریم به شما یک گزارش زنده از اوگانداگو را از طریق اتصال ماهواره ای ما ارائه دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As well as campsites, there are hook-ups for RVs.
[ترجمه ترگمان]همچنین as، hook برای RVs وجود دارد
[ترجمه گوگل]همچنين به عنوان اردوگاه ها، راهپيمايي براي RV ها وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As it was, we could barely hear the weather guy over the lousy phone hook-up.
[ترجمه ترگمان]همینطور که بود، ما به سختی می‌توانستیم صدای آب و هوایی را که روی تلفن لعنتی بود بشنویم
[ترجمه گوگل] ...

مترادف hookup

ارتباط (اسم)
connection , coherence , coherency , correlation , relation , relationship , relevance , communication , correspondence , relevancy , connexion , liaison , correspondency , hookup , intercommunication
تجمع بعضی چیزها برای منظورخاصی (اسم)
hookup

معنی hookup در دیکشنری تخصصی

hookup
[برق و الکترونیک] ویژه مجموعه مجموعه ای از مدارها و دستگاهها برای حذف خاص .
[برق و الکترونیک] سیم ویژه کار سیم میس قلع دار و عایق شده که به صورت یک لا یا افشان ساخته می شود و در اتصالات مدارهای کم توان به کار می رود. اندازه آن بین 12 تا 32 در مقیاس AWG ( اندازه نمای آمیریکای سیم) است.

معنی کلمه hookup به انگلیسی

hookup
• system having a number of parts designed to work together; connection, association, partnership; radio or television network

hookup را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SuperSU
هرزگی
رابطه جنسی
با کسی خوابیدن
به قصد سکس رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hookup
کلمه : hookup
املای فارسی : هوکوپ
اشتباه تایپی : اخخنعح
عکس hookup : در گوگل

آیا معنی hookup مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )