برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1290 100 1

hooky

/ˈhʊki/ /ˈhʊki/

معنی: بشکل قلاب، پر از قلاب، قلاب وار
معانی دیگر: رجوع شود به: hookey) play hooky هم می نویسند)

بررسی کلمه hooky

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) illegal absence; truancy (usu. prec. by play).

- He played hooky from school.
[ترجمه ترگمان] اون از مدرسه کلک زد
[ترجمه گوگل] او از مدرسه بازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه hooky در جمله های نمونه

1. Hooky, naturally, has to prove his machismo by going on the scariest rides twice.
[ترجمه ترگمان]طبیعتا، باید با رفتن به وحشتناک‌ترین rides، machismo را ثابت کند
[ترجمه گوگل]Hooky، به طور طبیعی، مجبور است دوچرخه سواری خود را با عجله انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Let's play hooky today.
[ترجمه ترگمان]بیا امروز کلک بزنیم
[ترجمه گوگل]بیایید امروز باهوش باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A boy playing hooky in Texas is not a criminal who is put away for study.
[ترجمه ترگمان]پسری که در تگزاس بازی می‌کند، یک جنایتکار نیست که برای تحصیل کنار گذاشته می‌شود
[ترجمه گوگل]پسر بچه ای که در تگزاس بازی می کند، یک جنایتکار نیست که برای تحصیل به سر می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He'd played hooky again and ridden the train out to Brooklyn.
[ترجمه ترگمان]دوباره کلک زد و با قطار به بروکلین رفت
[ترجمه گوگل]او دوباره گره خورده بود و قطار را به بروکلین سوار کرد
[ترجمه شما] ...

مترادف hooky

بشکل قلاب (صفت)
hamate , hooky
پر از قلاب (صفت)
hooky
قلاب وار (صفت)
hooky

معنی عبارات مرتبط با hooky به فارسی

(امریکا) از مدرسه فرار کردن، (بدون اطلاع والدین) مدرسه نرفتن (play hookey هم می نویسند)

معنی کلمه hooky به انگلیسی

hooky
• resembling a hook; full of hooks
• illegal absence from school, truancy (also hookey)
• a child who plays hooky deliberately stays away from school without permission; used in american english.
play hooky
• be absent from school without permission

hooky را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
بی اجازه مدرسه یا سرکار نرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hooky
کلمه : hooky
املای فارسی : هوکی
اشتباه تایپی : اخخنغ
عکس hooky : در گوگل

آیا معنی hooky مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )