برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1319 100 1

hotpot

واژه hotpot در جمله های نمونه

1. The Street had more hot plots than hot-pots.
[ترجمه ترگمان]خیابان به مراتب بیشتر از ظرف‌های داغ و داغ بود
[ترجمه گوگل]خیابان قطعه های گرم تر از گلدان های داغ داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Betty beheaded by hotpot ladle in freak accident.
[ترجمه ترگمان]بتی در یک تصادف عجیب با hotpot ladle سر بریده شد
[ترجمه گوگل]بتی در حوادث دمدمی مزاج هات پات سرازیر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Shabu Shabu is a smaller kind of hotpot that is perfect for one person. . .
[ترجمه ترگمان]Shabu Shabu یک نوع کوچک‌تر از hotpot است که برای یک فرد کامل است
[ترجمه گوگل]Shabu Shabu یک نوع کوچکتر از Hotpot است که برای یک فرد مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Our country population is numerous, hotpot average per capita has an amount under world average level.
[ترجمه ترگمان]جمعیت کشور ما زیاد است، میانگین سرانه hotpot در سطح متوسط جهان است
[ترجمه گوگل]جمعیت کشور ما بسیار زیاد است، متوسط ​​سرانه هات پات به میزان متوسط ​​در سطح جه ...

معنی کلمه hotpot به انگلیسی

hotpot
• meat and potato stew (british)
• a hotpot is a dish made from a mixture of meat, vegetables, and gravy with sliced potatoes on top, which is cooked slowly in the oven.

hotpot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hotpot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )