برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1315 100 1

house party

/haʊsˈpɑːrti/ /haʊsˈpɑːti/

(مهمانی که مهمان ها یک یا چند شب در خانه ی میزبان می خوابند) مهمانی شبانه روزی، مهمانی شبخواب، مهمانی ماندگار، دوره خانگی، مجالس خانگی

بررسی کلمه house party

اسم ( noun )
• : تعریف: the entertainment of guests overnight or for several days in a home, vacation residence, fraternity house, or the like.

واژه house party در جمله های نمونه

1. An acid house party attended by children as young as 12 was broken up by police yesterday.
[ترجمه ترگمان]دیروز یک مهمانی خانه اسید با حضور کودکان در سن ۱۲ سالگی توسط پلیس شکست خورد
[ترجمه گوگل]حزب خانه اسیدی با حضور کودکان زیر 12 سال دیروز توسط پلیس شکسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. House party holidays are very popular venues for single people at Christmas.
[ترجمه ترگمان]تعطیلات حزب مجلس مکان‌های بسیار محبوبی برای افراد مجرد در کریسمس است
[ترجمه گوگل]تعطیلات حزب مهمانی سالن های بسیار محبوب برای افراد مجرد در کریسمس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Organised on house party lines, they have proved most popular.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها که بر روی خطوط حزبی سیاسی سازمان دهی شده‌اند، بیشتر مردم را به اثبات رسانده‌اند
[ترجمه گوگل]آنها بر اساس خطوط حزبی خانه، آنها محبوب ترین را ثابت کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Not much, just a house party with some friends.
[ترجمه ترگمان]نه زیاد، فقط یه مهمونی خونگی با چند تا از دوستاش ...

معنی کلمه house party به انگلیسی

house party
• party which is held in a home (usually lasting several days); group of guests at such a party
• a house-party is a party held at a big house in the country, usually at a weekend, where the guests stay for a few days.
acid house party
• an acid house party is a secretly organized event at which acid house music is played.

house party را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
پارتی خونگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی house party
کلمه : house party
املای فارسی : هوس پرتی
اشتباه تایپی : اخعسث حشقفغ
عکس house party : در گوگل

آیا معنی house party مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )