برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
how - do - you - go - about - it

how do you go about it

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
چطوری با این قضیه برخورد می کنید؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی how do you go about it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )