برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1270 100 1

how should i know

معنی کلمه how should i know به انگلیسی

how should i know
• why would i know the answer?

how should i know را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
اصطلاح:

من از کجا بدونم؟
چرا من باید جواب رو بدونم؟؟
چرا فکر میکنی من خبر دارم؟؟؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی how should i know مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )