انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 893 100 1

بررسی کلمه human being

اسم ( noun )
حالات: human beings
• : تعریف: a person; human.

- Human beings are the only animals on earth who dress themselves in clothing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] انسان‌ها تنها حیواناتی هستند که روی زمین حاضر می‌شوند و لباس می‌پوشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] انسانها تنها حیوانات روی زمین هستند که لباس خود را می پوشانند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه human being در جمله های نمونه

1. The most normal and the most perfect human being is the one who most thoroughly addresses himself to the activity of his best powers,gives himself most thoroughly to the world around him,flings himself out into the midst of humanity,and is so preoccu pied by his own beneficent reaction on the world that he is practically unconscious of a sep arate existence. . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کامل‌ترین و کامل‌ترین موجود بشری کسی است که به طور کامل خود را در معرض فعالیت بهترین نیروهای خود قرار می‌دهد، خود را به جهان پیرامونش پرتاب می‌کند، خود را به میان بشریت پرتاب می‌کند، و چنان از واکنش سودمند خودش در جهان آگاه است که عملا از موجودیت sep بی‌خبر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]طبیعی ترین و کامل ترین انسان، کسی است که بیشتر خود را به فعالیت های بهترین قدرت های خود رهنمون می کند، بیشتر خود را به جهان اطراف خود می دهد، خود را در میان بشریت قرار می دهد، و به همین ترتیب از پیش تعریف شده است واکنش خیرخواهانه خود در جهان است که او عملا ناخودآگاه از وجود یک موجود زنده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. It is possible to learn more of a human being in one minute of love than in months of observation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این امکان وجود دارد که در یک دقیقه عشق بیشتر از یک دقیقه شاهد عشق باشیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ممکن است در یک دقیقه از عشق بیشتر از یک انسان بیاموزید تا در ماههای مشاهده
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Everything ought to be beautiful in a human being: face, dress, soul and idea.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه چیز باید در یک انسان زیبا باشد: صورت، لباس، روح و اندیشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه چیز باید در یک انسان زیبا باشد: چهره، لباس، روح و ایده
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Physical perfection in a human being is exceedingly rare.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکامل جسمانی در یک انسان بسیار نادر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کمال فیزیکی در انسان بسیار نادر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Everything ought to be beautiful in a human being: face, and dress, and soul, and ideas.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه چیز باید در یک انسان زیبا باشد: صورت، صورت، لباس، و افکار
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه چیز باید در یک انسان زیبا باشد: صورت و لباس، روح و ایده ها
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Every human being has the right to freedom from oppression.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر انسانی حق دارد از ظلم و ستم آزاد شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر انسان حق آزادی را از ظلم و ستم دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The tree takes the shape of a human being.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درخت شکل انسان را می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درخت شکل یک انسان را شکل می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Who was the first human being in space/the first to go into space?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اولین انسانی که در فضا بود \/ اولین کسی بود که به فضا رفت؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اولین انسان موجود در فضا / اولین کسی بود که به فضا می رفت؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. He didn't really believe that any human being could read another's mind.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او واقعا باور نداشت که هر انسانی می‌تواند ذهن دیگری را بخواند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او واقعا باور نکرد که هر انسان می تواند ذهن دیگری را بخواند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. No human being on the face of the earth could do anything worse than what he did.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ انسانی در چهره زمین نمی‌تواند کاری بدتر از کاری که انجام داده بود انجام دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ انسانی در مقابل زمین نمیتواند چیزی بدتر از آنچه که انجام داد، انجام دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. That is no way to treat another human being.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این راهی برای درمان یه انسان دیگه نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این هیچ راهی برای درمان دیگر انسان نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It does not belong to a mere fallible human being to question the ways of divine providence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کار متعلق به انسان جایز نیست که راه‌ورسم آسمانی الهی را مورد سوال قرار دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این تنها یک انسان فاسد نیست که بتواند راههای پیشبرد الهی را مورد سوال قرار دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. How long can a human being go without sleep?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک انسان چقدر می‌تواند بدون خواب برود؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چه مدت انسان می تواند بدون خواب باشد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. It's not a thing, Beauchamp. It's a human being!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چیزی نیست بشان این یک انسان است!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این چیزی نیست، Beauchamp این یک انسان است!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه human being به انگلیسی

human being
• person, human
• a human being is a man, woman, or child.

human being را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی human beingنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگرآیا معنی human being مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )