برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1333 100 1

human potential movement


(روانشناسی) مکتب توانیابی درونی (از راه درمان گروهی و کاربرد روش های فروید و روانشناسی گشتالت)

معنی human potential movement در دیکشنری تخصصی

Human potential movement
[روانپزشکی] نهضت توان انسانی اصطلاحی کلی در بر گیرنده طیف وسیعی از روشهای درمانی مثل گروه های رویارویی ،حساسیت آموزی، آموزش جرات و اظهار وجود و نظایر آنها ست.

human potential movement را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی human potential movement
کلمه : Human potential movement
املای فارسی : هومن پتانسیل موومنت
اشتباه تایپی : اعئشد حخفثدفهشم ئخرثئثدف
عکس Human potential movement : در گوگل

آیا معنی human potential movement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )