برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

human relationships

human relationships را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
a relation between people
relationship' is often used where `relation' would serve, as in `the relationship between inflation and unemployment', but the preferred usage of `relationship' is for human relations or states of relatedness

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی human relationships مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )