برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1328 100 1

humble pie

/ˈhʌmbəlˈpaɪ/ /ˈhʌmbəlpaɪ/

(خوراک که از دل و جگر شکار برای نوکران پخته می شد) ((پای)) دونپایگان، خود را حقیر کردن

بررسی کلمه humble pie

اسم ( noun )
عبارات: eat humble pie
• : تعریف: formerly, a pie made from the inner parts of a hog or deer.

معنی عبارات مرتبط با humble pie به فارسی

فروتنی کردن (به ویژه با توبه و اذعان به لغزش های خود)، خود را حقیر کردن

معنی کلمه humble pie به انگلیسی

humble pie
• pie that was made in the past from the edible internal organs of an animal (such as deer or hog)
eat humble pie
• admit that one has done something wrong and apologize, be apologetic

humble pie را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی humble pie
کلمه : humble pie
املای فارسی : هامبل پای
اشتباه تایپی : اعئذمث حهث
عکس humble pie : در گوگل

آیا معنی humble pie مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )