برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1278 100 1

humorist

/ˈhjuːmərəst/ /ˈhjuːmərɪst/

معنی: بذله گو، لطیفه گو، ادم شوخ، فکاهی نویس
معانی دیگر: (کسی که خوب جک می گوید یا چیزهای خنده دار می نویسد) لوده، شوخنویس، شوخگوی، شوخ سخن، شوخ طبع، شوخگر، شوخکار، کمدین، (قدیمی) آدم خوش خلق، ادم شو

بررسی کلمه humorist

اسم ( noun )
مشتقات: humoristic (adj.)
(1) تعریف: one who is esp. skilled and practiced in the use of humor in such activities as writing or acting.
مشابه: comedian

(2) تعریف: one who generally displays a keen wit or sense of humor.
مشابه: comedian

واژه humorist در جمله های نمونه

1. Later, when other humorists stepped into her territory, she remained the funniest and dearest of them all.
[ترجمه ترگمان]بعدها، هنگامی که other به قلمرو او قدم گذاشتند، او the و عزیزتر از همه آن‌ها بود
[ترجمه گوگل]بعدها، زمانی که طنزنویسان دیگر به قلمرو خود وارد شدند، از همه جالب ترین و عزیزترین آنها باقی ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The humorists needed to find new caricatures for the clergy; the older, fox-hunting parson was replaced by fanatic young curates.
[ترجمه ترگمان]The مورد نیاز برای یافتن کاریکاتور جدید برای روحانیان بودند کشیش مسن‌تر، کشیش شکار روباه، کشیش جوان متعصب را به جای خود نشاند
[ترجمه گوگل]طنزپردازان نیاز به یافتن کاریکاتورهای جدید برای روحانیت داشتند؛ قدیمی تر، پوسونده شکار روباه توسط تعویض جوان متعصب جایگزین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The humorist Dorothy Parker captured this idea in one of her signature quips: "Time wounds all heels. "
[ترجمه ترگمان]The در دوروتی پارکر این ایده را در یکی از quips امضا کرد که می‌گوید: \" زمان همه جا را التیام می‌دهد \"
[ترجمه گوگل]Dorothy Parker، طنز آمیز، این ایده را در یکی از امضا هایش به تصویر کشیده است: 'زمان همه پاشنه ها را زخمی می کند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

مترادف humorist

بذله گو (اسم)
rogue , farceur , gagger , joker , humorist , gagman , gangster , humourist
لطیفه گو (اسم)
gagger , humorist , humourist , japer , wisecracker
ادم شوخ (اسم)
gamester , humorist , gagman , gangster , humourist
فکاهی نویس (اسم)
humorist , humourist

معنی کلمه humorist به انگلیسی

humorist
• one who is skilled in the use of humor in writing (or acting, etc.); person with a good sense of humor (also humourist)
• a humorist is writer who makes jokes or writes in a humorous way.

humorist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
طنز پرداز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی humorist
کلمه : humorist
املای فارسی : هومریست
اشتباه تایپی : اعئخقهسف
عکس humorist : در گوگل

آیا معنی humorist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )