برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

hydrostatic


وابسته به فشار اب ساکن

واژه hydrostatic در جمله های نمونه

1. To attain hydrostatic equilibrium the position of the lithosphere adjusts vertically in accordance with its density and thickness.
[ترجمه ترگمان]برای بدست آوردن تعادل هیدرو استاتیک، موقعیت the براساس چگالی و ضخامت آن به صورت عمودی تنظیم می‌شود
[ترجمه گوگل]برای به دست آوردن تعادل هیدرواستاتیک موقعیت لیتوفسور به صورت عمودی مطابق با تراکم و ضخامت آن تنظیم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hydrostatic bearing can solve the equilibrium problem of axial force of multistage centrifugal pump satisfactorily.
[ترجمه ترگمان]یاتاقان Hydrostatic می‌تواند مشکل تعادل نیروی محوری پمپ سانتریفوژ را به طور رضایت‌بخش حل کند
[ترجمه گوگل]تحمل هیدرواستاتیک می تواند مشکل تعادل نیرو محوری پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای را رفع کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The term is sometimes used synonymously with hydrostatic head.
[ترجمه ترگمان]این عبارت گاهی اوقات به صورت synonymously با سر هیدرو استاتیک استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]اصطلاح گاهی به صورت مترادف با سر هیدرواستاتیک استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. These results s ...

معنی عبارات مرتبط با hydrostatic به فارسی

معنی hydrostatic در دیکشنری تخصصی

hydrostatic
[عمران و معماری] هیدرواستاتیک - ایستابی
[مهندسی گاز] مربوط به تعادل مایعات
[ریاضیات] هیدرواستاتیک
[عمران و معماری] تعادل هیدرواستاتیکی
[پلیمر] مبنای طراحی هیدرواستاتیکی
[زمین شناسی] فشار ایستابی اضافی(خاک)
[عمران و معماری] ارتفاع از سطح ایستابی آب - ارتفاع ایستابی
[زمین شناسی] بار ایستابی
[آب و خاک] ارتفاع از سطح ایستابی
[آب و خاک] قانون توزیع فشار ایستابی
[عمران و معماری] سطح هیدرواستاتیک - سطح ایستابی
[زمین شناسی] سطح ایستایی
[آب و خاک] ارتفاع سطح ایستابی
[عمران و معماری] بار هیدرواستاتیکی
[عمران و معماری] اضافه فشار ایستابی
[ریاضیات] تناقض هیدرواستاتیک
[عمران و معماری] منگنه آبی

معنی کلمه hydrostatic به انگلیسی

hydrostatic
• of or pertaining to hydrostatics, of the study of liquids at rest (physics)
hydrostatic balance
• equilibrium of fluids
hydrostatic pressure
• pressure of fluids

hydrostatic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
ایستابی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hydrostatic
کلمه : hydrostatic
املای فارسی : هیدروستاتیک
اشتباه تایپی : اغیقخسفشفهز
عکس hydrostatic : در گوگل

آیا معنی hydrostatic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )