انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 888 100 1

بررسی کلمه hydrostatics

اسم ( noun )
مشتقات: hydrostatic (adj.), hydrostatical (adj.), hydrostatically (adv.)
• : تعریف: (used with a sing. verb) the scientific study of liquids at rest, esp. with regard to pressure and equilibrium.

واژه hydrostatics در جمله های نمونه

1. Fluid Mechanics - Pascal's Principle - Hydrostatics - Atmospheric Pressure - Over Pressure in Lungs and Tires.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مکانیک سیالات - فشار اتمسفر - فشار هوا - فشار در ریه‌ها و لاستیک‌ها
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مکانیک سیالات - اصل پاسکال - هیدرواستاتیک - فشار اتمسفری - فشار بیش از فشار در ریه ها و رینگ ها
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Fluids: pressure, hydrostatics, Euler and Lagrange variables of a continuum, continuity equation, Euler equation of motion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Fluids: فشار، hydrostatics، اویلر و لاگرانژ از متغیرهای پیوسته، معادله پیوستگی، معادله اویلر در حرکت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مایعات: فشار، هیدرواستاتیک، متغیرهای اویلر و لاگرانژ از یک پیوستار، معادله تداوم، معادله یولر حرکت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. MEC stepped beyond traditional AWP hydrostatics with its Quad-Trax drive system, outfitting its 3072RT and 3772RT scissors with all-wheel traction control powered by a variable-displacement pump.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]MEC با سیستم محرک AWP - Trax فراتر رفت، ۳۰۷۲ RT و ۳۷۷۲ RT را با استفاده از یک پمپ جابجایی متغیر کنترل کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]MEC فراتر از هیدرواستاتیک سنتی AWP با سیستم رانندگی Quad-Trax خود، با 3072RT و 3772RT قیچی با کنترل کشش تمام چرخشی که توسط پمپ متغیر جابجایی طراحی شده است، فراتر رفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Hydrostatics is a crucial sub-topic in sailing yacht design.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]hydrostatics یک موضوع فرعی بسیار مهم در طراحی قایق بادبانی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیدرواستاتیک یک موضوع مهم در طراحی قایقرانی قایقرانی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Topics covered include hydrostatics, transverse stability, and incorporation of the design spiral into one's working methods.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موضوعات پوشش داده‌شده شامل hydrostatics، پایداری عرضی و ترکیب طرح حلزونی به روش‌های کاری فرد هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مباحث تحت پوشش عبارتند از: هیدرواستاتیک، ثبات عرضی و ترکیب مارپیچ طراحی به روش های کاری
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The course contains hydrostatics, hydrodynamics, head loss and related hydraulics calculation, some special hydraulic problems and measurement of hydraulics factors.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دوره شامل hydrostatics، هیدرودینامیک، افت سر و محاسبات تقریبی مربوط به هیدرولیک، برخی مسایل هیدرولیکی خاص و اندازه‌گیری عوامل هیدرولیک می‌باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این دوره شامل هیدرواستاتیک، هیدرودینامیک، افت سر و محاسبه هیدرولیک مربوطه، برخی از مشکلات هیدرولیک ویژه و اندازه گیری عوامل هیدرولیکی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Buoyant force is not only the base of hydrostatics which has many applications, but also the key point of physics teaching in the middle school.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نیروی Buoyant تنها پایه of نیست که کاربردهای زیادی دارد، بلکه نکته کلیدی آموزش فیزیک در مدارس راهنمایی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نیروی شناور نه تنها پایه ای از هیدرواستاتیک است که کاربردهای فراوانی دارد، بلکه نقطه عطف آموزش فیزیک در مدرسه متوسطه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. For example, the former easily learn hydrostatics, where the premises are few, but the conclusions are so fine that only the greatest acuteness can reach them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای مثال، اولی hydrostatics را یاد می‌گیرد که در آن فرضیات کمی هستند، اما نتایج آن چنان خوب است که تنها the می‌تواند به آن‌ها برسد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان مثال، سابق به راحتی هیدرواستاتیک را یاد می گیرند، جایی که محوطه ها کمی هستند، اما نتیجه گیری ها بسیار خوب است که فقط بزرگترین دقت آنها می تواند به آنها برسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Differential form was introduced into hydrostatics with geometrical viewpoint, the first mensural form of energetics was found.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فرم دیفرانسیلی به روش هندسی به روش هندسی معرفی شد و اولین شکل mensural از energetics یافت شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکل دیفرانسیل به هیدرواستاتیک با دیدگاه هندسی معرفی شد، اولین شکل انسانی انرژی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ای کاش شما می‌توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره‌مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. According to the feature of the deformation zone in ring gear gag precision blanking, the effect of hydrostatics stress on metal plastic is analyzed in the theory.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با توجه به ویژگی منطقه تغییر شکل در چرخ زنجیری با دقت gag، اثر فشار hydrostatics بر روی پلاستیک فلزی در تئوری مورد تحلیل قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به ویژگی منطقه دگرگون سازي در خمش دقت دنده حلقه، اثر استرس هیدرواستاتیک بر روی پلاستیک فلزی در این نظریه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The general description of hydraulic system is introduced. And the specification and trend of antiwear hydraulic fluids are presented according to the hydrostatics application.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شرح کلی سیستم هیدرولیکی معرفی می‌شود و مشخصات و روند سیالات هیدرولیکی با توجه به برنامه hydrostatics ارائه شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شرح کلی سیستم هیدرولیک معرفی شده است و مشخصات و روند مایعات هیدرولیکی ضد لباس مطابق با کاربرد هیدرواستاتیک ارائه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Hydraulics is a branch of mechanics science. The base rules of hydraulics include hydrostatics and hydrodynamics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Hydraulics شاخه‌ای از علم مکانیک است قواعد اصلی هیدرولیک شامل hydrostatics و هیدرودینامیک است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیدرولیک شاخه ای از علوم مکانیک است قوانین پایه هیدرولیک شامل هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. And the specification and trend of antiwear hydraulic fluids are presented according to the hydrostatics application.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و مشخصات و روند سیالات هیدرولیکی با توجه به برنامه hydrostatics ارائه شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و مشخصات و روند مایعات هیدرولیکی ضد لباس مطابق با کاربرد هیدرواستاتیک ارائه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. This course is an introduction to principles of naval architecture, ship geometry, hydrostatics, calculation and drawing of curves of form.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دوره مقدمه‌ای بر اصول معماری نیروی دریایی، هندسه کشتی، محاسبه، محاسبه و طراحی منحنی‌های شکل است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این دوره مقدمه ای بر اصول معماری دریایی، هندسه کشتی، هیدرواستاتیک، محاسبه و طراحی منحنی های فرم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف hydrostatics

علم تعادل ابگونه ها (اسم)
hydrostatics
علم شار وموازنه ابهای ساکن (اسم)
hydrostatics

معنی hydrostatics در دیکشنری تخصصی

Hydrostatics
[زمین شناسی] هیدرواستاتیکس حالتی از تنش که در آن تنش های اصلی وارده به هر صفحه ای، با هم برابرند و تنش برشی آن برابر با صفر می باشد.
[زمین شناسی] پتانسیل فشار و موازنه آبهای ساکن

معنی کلمه hydrostatics به انگلیسی

hydrostatics
• study of liquids at rest (physics)

hydrostatics را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی hydrostatics

ebitaheri@gmail.com ١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥
آب‌ایستایی‌شناسی ، شار ایستایی‌شناسی

آب‌تَرازشناسی ، آب‌راستاشناسی
|

پیشنهاد شما درباره معنی hydrostaticsنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hydrostatics
کلمه : Hydrostatics
املای فارسی : هیدرستتیکس
اشتباه تایپی : اغیقخسفشفهزس
عکس Hydrostatics : در گوگل


آیا معنی hydrostatics مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )