انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 910 100 1

واژه hyperparathyroidism در جمله های نمونه

1. Frequently, following surgery for hyperparathyroidism, there is a transient interval of hypocalcemia, which can be symptomatic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اغلب، بعد از عمل جراحی hyperparathyroidism، یک فاصله گذرا از hypocalcemia وجود دارد که می‌تواند نشانه آن باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اغلب، پس از جراحی برای هیپرپاراتیروئیدیسم، فاصله ای گذرا از هیپوکلسمی وجود دارد که می تواند علامتدار باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Occasionally, primary hyperparathyroidism has been known to occur concurrently with a malignancy, but this is very rare.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گاهی اوقات، hyperparathyroidism اولیه به صورت همزمان با یک تومور رخ می‌دهد، اما این اتفاق بسیار نادر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گاهی اوقات، هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه به طور همزمان با بدخیم شناخته می شود، اما این بسیار نادر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. All these patients exhibited biological stigmata of primary hyperparathyroidism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه این بیماران stigmata بیولوژیکی of اولیه را به نمایش گذاشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تمام این بیماران از بی قرنیه بی نظمی هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه ظاهر شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Therefore, as anticipated, hyperparathyroidism is regularly associated with hypophosphatemia, which is one of the diagnostic criteria of this disorder.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین، همانطور که پیش‌بینی شده‌بود، hyperparathyroidism به طور منظم با hypophosphatemia مرتبط است، که یکی از معیارهای تشخیصی این اختلال است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، به عنوان پیش بینی، hyperparathyroidism به طور منظم با هیپوفسفاتمی همراه است، که یکی از معیارهای تشخیص این اختلال است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Hyperparathyroidism was ruled out by a serum parathyroid hormone assay.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اف بی آی با آزمایش هورمون parathyroid رد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Hyperparathyroidism توسط آزمون هورمون پاراتیروئید سرم رد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Such lesions are nowadays uncommon because hyperparathyroidism is treated before such lesions develop.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ضایعات به این دلیل غیر معمول هستند که hyperparathyroidism قبل از این که چنین آسیب‌هایی تولید شود درمان می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چنین ضایعات امروزه غیرمعمول است، زیرا هیپرپاراتیروئیدیسم قبل از ایجاد چنین ضایعات درمان می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Results Among the 53 patients with secondary hyperparathyroidism, there were 39 cases of parathyroidal hyperplasia, 31 cases of nodosity thyroncus, 32 cases of lymphadenectasis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج بین ۵۳ بیمار با hyperparathyroidism ثانویه، ۳۹ مورد از parathyroidal hyperplasia، ۳۱ مورد of thyroncus، ۳۲ مورد lymphadenectasis وجود داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یافته ها در میان 53 بیمار مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه، 39 مورد هیپرپلازی پاراتیروییدی، 31 مورد تیرویون غضروف، 32 مورد لنفادنکتازی وجود داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. If hyperparathyroidism lead to hypercalciuria, causing urinary tract stones.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر hyperparathyroidism به hypercalciuria منجر شود، باعث ایجاد سنگ ادراری می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر hyperparathyroidism منجر به hypercalciuria، باعث سنگ های دستگاه ادراری
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Conclusions Tertiary hyperparathyroidism may have already developed before kidney transplantation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری در پیوند کلیه ممکن است قبل از پیوند کلیه توسعه داده شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری Hyperparathyroidism فوقانی ممکن است قبل از پیوند کلیه ایجاد شده باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Hyperparathyroidism is overactivity of the parathyroid glands resulting in excess production of parathyroid hormone (PTH).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Hyperparathyroidism یکی از غدد parathyroid است که منجر به تولید اضافی هورمون parathyroid می‌شود (PTH)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Hyperparathyroidism بیش از حد فعالیت غدد پاراتیروئید است که منجر به تولید بیش از حد هورمون پاراتیروئید (PTH) می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Hypercalcemia due to hyperparathyroidism or other metabolic disorders is recognized as a cause of neurological disturbances, including dementia and parkinsonism .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Hypercalcemia ناشی از hyperparathyroidism یا دیگر اختلالات متابولیک به عنوان علت اختلالات عصبی از جمله جنون و جنون شناخته شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Hypercalcemia به علت هیپرپاراتیروئیدیسم یا سایر اختلالات متابولیکی بعنوان علت اختلالات عصبی، از جمله اختلال خواب و پارکینسونیسم شناخته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Methods: Using the morden nization nursing process primary hyperparathyroidism patients.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: استفاده از the nization nization برای بیماران hyperparathyroidism اولیه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش ها با استفاده از روش پرستاری Morden nization، بیماران مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. If hyperparathyroidism is present, removal of hyperplastic or adenomatous parathyroids is required.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر hyperparathyroidism وجود داشته باشد، حذف of یا adenomatous parathyroids مورد نیاز است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر هیپپاراتیروئیدیسم وجود داشته باشد، لازم است برداشتن پاراتیرویید هایپرپلازیک یا آدنوماتوز باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Context: The association between acute pancreatitis and primary hyperparathyroidism ( PHPT ) is controversial.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمینه: ارتباط بین pancreatitis حاد و hyperparathyroidism اولیه بحث‌برانگیز است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمینه ارتباط بین پانکراتیت حاد و هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه (PHPT) بحث انگیز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. "Calcium malabsorption and secondary hyperparathyroidism may increase the risk for developing osteopenia, osteoporosis, and ultimately osteomalacia, " the authors write in a meeting abstract.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسندگان در یک جلسه انتزاعی می‌نویسند: \"کلسیم malabsorption و hyperparathyroidism ثانویه ممکن است ریسک توسعه osteopenia، پوکی استخوان و در نهایت osteomalacia را افزایش دهند\"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نویسندگان در انتهای نشست می نویسند: 'جذب کلسیم و hyperparathyroidism ثانویه ممکن است خطر ابتلا به استئوپنی، پوکی استخوان و در نهایت osteomalacia را افزایش دهد '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه hyperparathyroidism به انگلیسی

hyperparathyroidism
• abnormally active parathyroid glands (medicine)

hyperparathyroidism را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی hyperparathyroidism

نادر ٠١:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣
پرکاری پاراتیروئید
|

برادران اکرم روستایی ١٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣
پر کاری تروئید
|

پیشنهاد شما درباره معنی hyperparathyroidismنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگرآیا معنی hyperparathyroidism مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )