برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1334 100 1

hypothetical imperative

معنی hypothetical imperative در دیکشنری تخصصی

hypothetical imperative
[ریاضیات] امر مشروط

hypothetical imperative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

راضیه موسوی خورشیدی
در برابر امر مطلق (در فلسفه کانت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hypothetical imperative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )