برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
I'm - up - to - it

I'm up to it

I'm up to it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
1-من آمادگی اش را دارم، من آمادگی انجامش را دارم، 2-من مشغول اونم، 3- من براش نقشه دارم! )منظور از نقشه،یعنی نقشه شیطانی،توطئه و...up to no good)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I'm up to it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )