برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
am - bit - rusty

I am a bit rusty

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
دانشم خاک خورده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I am a bit rusty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )