برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

I dont think will

I dont think will را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Moazzami
من فکر نمیکنم در خصوص کاری یا تصمیمی که در آینده اتفاق می افتد
همیشه برای I think چه منفی،چه مثبت will به کار میرود و دیگه از won't استفاده نمیکنیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I dont think will مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )