برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
had - short - trip

I had a short trip

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
من يك سفر كوتاه داشتم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I had a short trip مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )