برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
had - my - hair - cut

I had my hair cut

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
دادم موهامو کوتاه کردند. منظور این نیست که خودش موهاشو کوتاه کرده.چون در اینصورت به این شکل نوشته میشد I cut my hair

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I had my hair cut مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )