برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
was - not - in - the - picture

I was not in the picture

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
حواسم نبود (اصطلاحا)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I was not in the picture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )