برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
wouldnt - say - no

I wouldnt say no

I wouldnt say no را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
used to say that you would like something that is offered to you

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I wouldnt say no مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )