برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

INCOTERMS

مخفف INCOTERMS

عبارت کامل: International Commercial Terms
موضوع: عمومی
اینکو تِرمز (Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی تشکیل شده است و به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می شود.
اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان های جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو ترمز توسط اتاق بازرگانی بین المللیInternational Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده است.

INCOTERMS را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا
شرایط و اصطلاحات بازرگانی بین المللی
زینب زرمسلک
اینکوترمز
مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری.

ICC official rules for the interception of trade terms.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی INCOTERMS مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )