برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ISCO

ISCO را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
International Standard Classification of Occupation

نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ISCO مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )