برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1351 100 1

Igniter

/ɪɡˈnaɪtər/ /ɪɡˈnaɪtə/

معنی: گیرانه
معانی دیگر: ignitor گیرانه

واژه Igniter در جمله های نمونه

1. Each air bag module contains an inflator, an igniter, and the folded air bag.
[ترجمه ترگمان]هر کیسه حاوی کیسه حاوی an، an و کیسه هوای بسته‌بندی‌شده است
[ترجمه گوگل]هر ماژول کیسه هوا دارای یک بادکنک، یک چراغ قوه و یک کیسه هوا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The igniter combustion often produces hot condensed particles.
[ترجمه ترگمان]احتراق igniter اغلب ذرات متراکم چگال را تولید می‌کند
[ترجمه گوگل]احتراق احتراق اغلب ذرات چگال گرم را تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Main products are: Electoric Igniter for Fireworks display, Electoric ignitors, Fibreglass Mortar Tubes, Indoor & Stage Fireworks etc. series products.
[ترجمه ترگمان]محصولات اصلی عبارتند از: Electoric igniter برای نمایش آتش‌بازی، Electoric ignitors، Tubes هاون، Stage هاون، مرحله & وسایل آتش‌بازی و غیره
[ترجمه گوگل]محصولات اصلی عبارتند از: الگوریتم Electoric برای نمایش آتش سوزی، آتش سوزی Electoric، فایبر گلاس Mortar Tubes، Indoor * Stage Fireworks و غیره محصولات سری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A mechanical press type of electric igniter int ...

مترادف Igniter

گیرانه (اسم)
tinder , igniter , lighter

معنی Igniter در دیکشنری تخصصی

igniter
[برق و الکترونیک] جرقه زن
[معدن] آتشزنه معمولی (آتشباری)
[زمین شناسی] فتیله آتش زنه فتیله ای نرم ونازک است که باشعله میسوزدوبرای انتقال آتش به کارگرفتهمی شود .آنرامی توان با آتش زنه برقی یا شعله کبریت آتش زد.
[معدن] فتیله آت شزنه (آتشباری)
[نفت] فندک انفجار
[معدن] آتشزنه الکتریکی (آتشباری)

معنی کلمه Igniter به انگلیسی

igniter
• person or thing which ignites; device used to set fire to a flammable object
electric igniter
• electrical device that produces sparks
electrical igniter
• electrical device that produces sparks

Igniter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
آتش زنه، روشن کننده آتش!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی igniter
کلمه : igniter
املای فارسی : ایگنیتر
اشتباه تایپی : هلدهفثق
عکس igniter : در گوگل

آیا معنی Igniter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )