برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

In alignment with

In alignment with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد م
هم راستا بودن با

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی In alignment with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )