انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1078 100 1

In depth

تلفظ in depth
تلفظ in depth به آمریکایی تلفظ in depth به انگلیسی

به طور عمیق، ژرفمندانه، دقیق و کامل

بررسی کلمه In depth

عبارت ( phrase )
• : تعریف: thoroughly.
مترادف: completely, thoroughly
مشابه: backward and forward, comprehensively

- She understands the subject in depth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او سوژه را در عمق درک می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او موضوع را عمیق می داند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
صفت ( adjective )
• : تعریف: thorough and detailed.
متضاد: sketchy
مشابه: searching

- The president was given an in-depth briefing on the strike.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] رئیس‌جمهور گزارشی خلاصه در مورد این حمله ارائه داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] رئيس جمهور در جریان جلسه ای عمیق در مورد اعتصاب به سر می برد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه In depth در جمله های نمونه

1. an in-depth study
ترجمه مطالعه‌ی ژرف

2. an in-depth study of shakespeare's sonnets
ترجمه بررسی عمیق غزلیات شکسپیر

3. The oil well extended several hundreds of feet in depth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روغن چند صد پا عمق داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چاه نفت چندین صدها فوت عمق دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. I studied phonology in depth at university.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من آواشناسی را در دانشگاه مطالعه کردم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من عمیق دانشکده را در دانشگاه مطالعه کردم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. I haven't looked at the report in depth yet.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هنوز به گزارش در عمق دریا نگاه نکرده‌ام
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من هنوز به این گزارش در عمق نگاه نکرده ام
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. We will discuss these three areas in depth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما در مورد این سه حوزه در عمق بحث خواهیم کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما در مورد این سه حوزه در عمق بحث خواهیم کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. After a day discussing these issues in depth, we are geared for action.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از یک روز بحث در مورد این مسائل در عمق، ما برای اقدام آماده می‌شویم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از یک روز بحث در مورد این مسائل در عمق، ما برای اقدام اقدام
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. One of the most difficult problems in depth interviewing is that of establishing a rapport between respondent and interviewer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یکی از دشوارترین مشکلات مصاحبه عمیق، برقراری ارتباط بین پاسخ‌دهنده و مصاحبه‌کننده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یکی از دشوارترین مشکلات مصاحبه عمیق، ایجاد ارتباط بین پاسخ دهندگان و مصاحبه گران است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Robert Kee, current affairs experience in depth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رابرت Kee، تجربه موجود در امور جاری در عمق
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رابرت کی، تجربه امور جاری در عمق
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The Diploma gives a choice of studying in depth three out of ten subjects.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The به مطالعه عمقی در سه مورد از ۱۰ موضوع می‌پردازد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیپلم انتخابی را به سه گروه از 10 موضوع آموزش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The core material covers the syllabus in depth, and can be exploited in different ways with different types of class.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مواد اصلی برنامه‌درسی را در عمق پوشش می‌دهند و می‌توانند به روش‌های مختلفی با انواع مختلف کلاس استفاده شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مواد هسته برنامه درسی عمیق را پوشش می دهد و می تواند به شیوه های مختلف با انواع مختلف کلاس مورد سوء استفاده قرار گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Long-term training in depth may be carried out in many different ways, depending on the character and means of the aspirant.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آموزش طولانی‌مدت در عمق می‌تواند به طرق مختلف بسته به ویژگی و ابزار of انجام شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آموزش طولانی مدت در عمق ممکن است به روش های مختلفی انجام شود، بسته به نوع شخصیت و وسایلی که مشتاق آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. It is discussed in depth further on in this section and should be studied.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این بخش در عمق بیشتری در این بخش مورد بحث قرار گرفته‌است و باید مورد مطالعه قرار گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این موضوع در این بخش بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Most people feel somehow embarrassed talking about it in depth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اکثر مردم به نوعی دست‌پاچه از آن در عمق صحبت می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اکثر مردم احساس خجالت می کنند که در مورد عمق صحبت کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. And the short story is studied in depth in school and college.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و داستان کوتاه در عمق مدرسه و کالج مورد مطالعه قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و داستان کوتاه در عمق در مدرسه و کالج مورد مطالعه قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه In depth به انگلیسی

in depth
• thorough, exhaustive, complete; fully developed
• an in-depth investigation or analysis is very thorough and detailed.
in depth interview
• very thorough interview
in depth treatment
• thorough treatment, intensive care, intensive therapy

In depth را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی ٢٠:٣١ - ١٣٩٦/٠٦/٠٧
جامع و کامل
|

Hooshyar H ٢١:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧
جزئیات دقیق و کامل.
|

مصطفا ١٨:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤
پوشش دادن کامل یک موضوع
|

غیاثی فر ١٠:٢٤ - ١٣٩٧/١٢/٢٤
عمیق
مانند مصاحبه های عمیقin-depth interviews
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in depth
کلمه : in depth
املای فارسی : این دپته
اشتباه تایپی : هد یثحفا
عکس in depth : در گوگل


آیا معنی In depth مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )