برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Inside people

Inside people را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
درون افراد
conscience privates
سرچشمه عشق در درون افراد است
The source of love is within people

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Inside people مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )