برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

It's good looking and beautiful

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
grace , pulchritude and bon ton
خوش فرم و خوش نژاد زيباست 〽️

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی It's good looking and beautiful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )