برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
It - was - no - big - deal

It was no big deal

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید زمانی ولی آبادی
چیز مهمی نبود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی It was no big deal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )