برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
dont - see - why - not

i dont see why not

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بابک ر و
البته چرا که نه
محمد خ1
used to say ‘yes’ in answer to a request

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی i dont see why not مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )