برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
fell - madly - in - love - with

i fell madly in love with

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید علی موسوی اناری
دیوانه وار عاشق کسی بودن.
برای مثال:
I fell madly in love with mina
یعنی: من دیوانه وار عاشق مینا هستم😊❤💙

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی i fell madly in love with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )