برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1316 100 1

ice skating

/aɪs ˈskeɪtɪŋ/ /aɪs ˈskeɪtɪŋ/

واژه ice skating در جمله های نمونه

1. Would you like to go ice skating?
[ترجمه ترگمان]دوست داری اسکیت بازی کنی؟
[ترجمه گوگل]آیا می خواهید اسکی روی یخ بزنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ice skating has long been a staple of ABC's sports programming.
[ترجمه ترگمان]اسکی روی یخ از دیرباز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های برنامه‌های ورزشی ABC بوده‌است
[ترجمه گوگل]اسکیت روی یخ به مدت طولانی از برنامه های ورزشی ABC است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ice skating was great fun and fairly easy to learn which really surprised me.
[ترجمه Hhhh] 3. اسکیت روی یخ بسیار سرگرم کننده بود و یادگیری آن بسیار آسان بود که واقعاً مرا غافلگیر کرد.|
[ترجمه ترگمان]اسکی روی یخ خیلی سرگرم‌کننده بود و خیلی آسان بود که یاد بگیرم که واقعا مرا شگفت‌زده کرد
[ترجمه گوگل]اسکیت روی یخ بسیار سرگرم کننده بود و به راحتی یاد گرفتم که واقعا من را شگفت زده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه ice skating به انگلیسی

ice skating
• act of gliding on ice wearing ice skates (special shoes fitted with metal runners)
• ice-skating is the activity or sport of skating on ice.
ice skating rink
• ice rink, rink having an ice frozen floor for ice skating and ice hockey; ice skating arena

ice skating را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
اسکی روی یخ
پاتیناژ
Delsa. 85
اسکی روی یخ
H
اسکی روی یخ
امیر محمد
اسکی روی یخ
امیر محمد
اسکی روی یخ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ice skating مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )