برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1287 100 1

idolatrous

/aɪˈdɑːlətrəs/ /aɪˈdɒlətrəs/

معنی: وابسته به خدایان دروغی وبت ها، مربوط به بت پرستی و کفر
معانی دیگر: بت پرست، پرستش گر(انه)، با دلباختگی، بت پرستانه

بررسی کلمه idolatrous

صفت ( adjective )
مشتقات: idolatrously (adv.), idolatrousness (n.)
(1) تعریف: of, pertaining to, or constituting idolatry.

(2) تعریف: worshiping or tending to worship idols.

(3) تعریف: worshiping another as an idol; idolizing.

واژه idolatrous در جمله های نمونه

1. an idolatrous love of money
عشق پرستش‌گونه نسبت به پول

2. an idolatrous worshipper
نیایشگر بت‌پرست

3. This idolatrous crowd postulates an ideal worthy of itself and appropriate to its nature, that is perfectly understandable.
[ترجمه ترگمان]این جمعیت idolatrous یک ایده‌آل ایده‌آل برای خود و مناسب بودن با ذات آن است، که کاملا قابل‌درک است
[ترجمه گوگل]این جمعیت بت پرستانه یک ایده شایسته از خود را مطرح می کند و طبیعت آن را مناسب می داند، کاملا قابل فهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Among an unholy, impure, idolatrous generation, we are to be pure and holy, showing that the grace of Christ has power to restore in man the divine likeness.
[ترجمه ترگمان]در میان یک نسل مقدس و فاسد، ما باید پاک و مقدس باشیم و نشان دهیم که لطف مسیح قدرت دارد که به انسان شباهت داشته باشد
[ترجمه گوگل]در میان نسل کثیف، نابکار، بت پرست، ما باید خالص و مقدس باشیم، که نشان می دهد فیض مسیح قدرت بازگرداندن انسان به الهی را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We can at least remove anything idolatrous from our own personal life.
[ترجمه ترگمان]ما دست‌کم می‌توانیم هر چیزی را که از زندگی ...

مترادف idolatrous

وابسته به خدایان دروغی وبت ها (صفت)
idolatrous
مربوط به بت پرستی و کفر (صفت)
idolatrous

معنی کلمه idolatrous به انگلیسی

idolatrous
• worshiping idols; pertaining to the worship of idols
• something that is idolatrous treats a particular person or group of people as an idol; used showing disapproval.

idolatrous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
شیفته، دلباخته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی idolatrous
کلمه : idolatrous
املای فارسی : ایدلتروس
اشتباه تایپی : هیخمشفقخعس
عکس idolatrous : در گوگل

آیا معنی idolatrous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )