برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

if feasible

if feasible را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی
در صورت امکان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی if feasible مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )