برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
if - you - ask - me

if you ask me

if you ask me را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
INF
in my personal opinion
اگر نظر من بخوای
Zeinab cheraghi7
اگه ازمن بپرسی/اگه ازمن باشه...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی if you ask me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )