برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ill considered


نامعقول، ناشایسته، نابجا، غیرعاقلانه

بررسی کلمه ill considered

صفت ( adjective )
• : تعریف: done without due consideration; imprudent or unwise.
مشابه: foolish, ill-advised, impetuous, imprudent, mad, rash

- an ill-considered leap
[ترجمه ترگمان] جهش بدی به حساب می‌آمد،
[ترجمه گوگل] یک جهش بدبینانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

ill considered را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت
المیرا
احمقانه، ابلهانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ill considered
کلمه : ill considered
املای فارسی : ایل کنسیدرد
اشتباه تایپی : همم زخدسهیثقثی
عکس ill considered : در گوگل

آیا معنی ill considered مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )