برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

immediate boss

immediate boss را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

z
مافوق
رئیس علی دلواری
رئیس مستقیم - رئیسی که یک فرد کارمند به طور مستقیم با او در ارتباط است و موظف به پاسخگویی به وی می باشد.
احسان
سرپرست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی immediate boss مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )