برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

implementability

implementability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
امکان پیاده‌سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی implementability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )