برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1280 100 1

in addition


معنی: بعلاوه
معانی دیگر: به علاوه، ضمنا، همچنین

واژه in addition در جمله های نمونه

1. To accomplish great things, in addition to dream, must act.
[ترجمه A.A] برای انجام کارهای بزرگ علاوه بر پنداشتن باید عمل کرد
|
[ترجمه ترگمان]برای رسیدن به کاره‌ای بزرگ، علاوه بر خواب، باید عمل کرد
[ترجمه گوگل]برای انجام کارهای بزرگ، علاوه بر رویای، باید عمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The company provides cheap Internet access. In addition, it makes shareware freely available.
[ترجمه ترگمان]این شرکت دسترسی به اینترنت ارزان را تامین می‌کند علاوه بر این، shareware را به راحتی در دسترس قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]این شرکت دسترسی ارزان به اینترنت را فراهم می کند علاوه بر این، نرم افزار به صورت رایگان در دسترس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In addition to the thick fog, there was a heavy swell.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر مه غلیظ، باد شدیدی می‌وزید
[ترجمه گوگل]علاوه بر مه مبهم، یک تورم سنگین وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویس ...

مترادف in addition

بعلاوه (قید)
far , further , plus , farther , again , also , too , likewise , as well as , in addition , besides , moreover , furthermore , aside from , more , therewith , supra , thereto , withal

معنی عبارات مرتبط با in addition به فارسی

علاوه بر این، به اضافه

معنی in addition در دیکشنری تخصصی

in addition
[ریاضیات] علاوه بر این، هم چنین
[ریاضیات] علاوه بر، بعلاوه

معنی کلمه in addition به انگلیسی

in addition
• also, on top of that
in addition to
• on top of, extra to
something in addition
• additional legal proof needed for verification, strengthening eye-witness accounts

in addition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohsen
علاوه بر این
Galaxy
در کنار،بعلاوه چیزی
Ramin
Syn=also
لقمان
به‌ علاوه‌ . همچنین
NeginNk
در ضمن،
محدثه فرومدی
افزون بر این، مزید بر این

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in addition
کلمه : in addition
املای فارسی : این اددیتین
اشتباه تایپی : هد شییهفهخد
عکس in addition : در گوگل

آیا معنی in addition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )