برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1286 100 1

in company

معنی کلمه in company به انگلیسی

in company
• among others, with friends, with associates
in company of
• together with, among

in company را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریا
در جمعی بودن
saba
همراه با عده ای از مردم
ngr
در جمع بودن
عاطفه موسوی
مشترک . گروهی . در جمع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in company مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )