برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

in light of


با در نظر گرفتن، نظر به، از نقطه نظر

واژه in light of در جمله های نمونه

1. His theory is no longer tenable in light of the recent discoveries.
[ترجمه ترگمان]با توجه به کشفیات اخیر، تیوری او دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد
[ترجمه گوگل]تئوری او در زمینه اکتشافات اخیر دیگر قابل اعتماد نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In light of this tragic event, we have cancelled the 4th of July celebrations.
[ترجمه ترگمان]با توجه به این رویداد غم‌انگیز، ما چهارم جولای را لغو کرده‌ایم
[ترجمه گوگل]با توجه به این رویداد غم انگیز، جشن های 4 ژوئیه را لغو کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even seemingly harmless facts may prove incriminating in light of other information Starr has unearthed.
[ترجمه ترگمان]حتی واقعیت‌های ظاهرا بی‌ضرر ممکن است ثابت کنند که در پرتو دیگر استار اطلاعات، ممکن است مدرک جرم داشته باشد
[ترجمه گوگل]حتی در مواردی که ظاهرا بی ضرر است، ممکن است به سبب اطلاعات دیگر اطلاعاتی را که اسرارآمیز است، مجازات شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Every question was considered in light of the King's conscience and of divine precepts.
...

معنی کلمه in light of به انگلیسی

in light of
• considering, because of; from the standpoint of

in light of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

neda
بر طبق
a.r
با در نظر گرفتن
در ارتباط با
in consideration of; in relationship to; with regard to
مقداد
در حضور
افشین حاجی طرخانی
به‌خاطر، به علت

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/in-the-light-of-sth
محدثه فرومدی
در روشنای، در پرتوی، در سایه‌ی
انسی
در پرتو ...
میلاد علی پور
با توجه به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in light of
کلمه : in light of
املای فارسی : این لایت اوف
اشتباه تایپی : هد مهلاف خب
عکس in light of : در گوگل

آیا معنی in light of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )