انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 887 100 1

بررسی کلمه in particular

عبارت ( phrase )
• : تعریف: special or specific.

- He laughed at nothing in particular.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او به هیچ چیز خاصی نخندید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] به طور خاص خندید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- Can I get you anything in particular?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] چیز خاصی میتونم براتون بیارم؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] آیا می توانم به شما چیزی را به طور خاص ببرم؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه in particular در جمله های نمونه

1. Unemployment has hit unskilled workers in particular.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیکاری به طور خاص به کارگران غیر ماهر آسیب رسانده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیکاری به طور خاص کارگران غیر متخصص را تحت تاثیر قرار داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. There is nothing in particular about him.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چیز خاصی در او نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ چیزی در مورد او وجود ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Why did you choose that day in particular?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چرا آن روز را به طور خاص انتخاب کردید؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چرا این روز را به طور خاص انتخاب کردید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Who in particular would you like to talk to?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دوست داری با کی صحبت کنی؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چه کسی به طور خاص دوست دارید با آن صحبت کنید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. What in particular did you like about the last apartment that we saw?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در مورد آخرین آپارتمان که ما دیدیم خوشت اومد؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چه خصوصي در مورد آخرين آپارتماني که ما مشاهده کرديم چيه؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Is there anything in particular you'd like for dinner?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چیز خاصی برای شام دوست داری؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا چیز خاصی برای شام می خواهید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The military in particular were subjected to intense political indoctrination.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ارتش به ویژه در معرض indoctrination سیاسی شدید قرار داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ارتش به طور خاص تحت تعقیب شدید سیاسی قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. He studies in particular the fishes of the Indian Ocean.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به ویژه در ماهی‌های اقیانوس هند مطالعه می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به ویژه ماهی های اقیانوس هند را مطالعه می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. She directed the question at no one in particular.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به طور خاص به این سوال توجه داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او این سوال را به هیچکس اختصاص نداد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The young in particular see him as a man who will not sell out or be debased by the compromises of politics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جوانان به طور خاص او را به عنوان مردی می‌بینند که به واسطه سازش سیاسی به فروش یا تنزل نخواهد پرداخت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جوان به طور خاص او را به عنوان یک مرد می بیند که نمی تواند از طریق مصالحه سیاسی فروخته شود و یا از بین نرود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Was there anything in particular that you wanted to talk about?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چیز خاصی نبود که بخوای در موردش حرف بزنی؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا چیز خاصی بود که شما می خواستید در مورد آن صحبت کنید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. He loves science fiction in particular.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به طور خاص عاشق ادبیات علمی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به طور خاص علم تخیلی را دوست دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Peter was lying on the sofa doing nothing in particular.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پیتر روی کاناپه دراز کشیده بود و کار خاصی انجام نمی‌داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیتر روی صندلی دروغ گفت و هیچ کاری انجام نداد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. One player in particular deserves a mention.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یکی از بازیکنان به طور خاص سزاوار توجه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک بازیکن به طور خاص سزاوار ذکر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی in particular در دیکشنری تخصصی

in particular
[ریاضیات] در حالت خاص

معنی کلمه in particular به انگلیسی

in particular
• especially

in particular را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی in particularنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in particular
کلمه : in particular
املای فارسی : این پرتیکولر
اشتباه تایپی : هد حشقفهزعمشق
عکس in particular : در گوگل


آیا معنی in particular مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )