برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

in spite of


علیرغم، باوجود

بررسی کلمه in spite of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: regardless of; notwithstanding.
مترادف: despite, notwithstanding

- In spite of her indifference, he still loves her.
[ترجمه ترگمان] با وجود بی‌تفاوتی او، هنوز هم او را دوست دارد
[ترجمه گوگل] با وجود بی تفاوتی او، او هنوز او را دوست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه in spite of در جمله های نمونه

1. She showed her mettle by winning in spite of her handicap.
[ترجمه محمد امین مجردی] او با برنده شدن با وجود معلولیت جسمانی اش جرات خودش را نشان داد
|
[ترجمه ترگمان]با وجود of، mettle را به او نشان داد
[ترجمه گوگل]او با وجود داشتن معلوماتش برنده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In spite of their quarrel, they remain the best of friends.
[ترجمه ترگمان]با وجود دعوای آن‌ها، آن‌ها بهترین دوست باقی می‌مانند
[ترجمه گوگل]به رغم نزاع آنها، بهترین دوستان خود هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She is cheerful in spite of his illness.
[ترجمه ترگمان]او علی‌رغم بیماری خود، شاد و بانشاط است
[ترجمه گوگل]او به رغم بیماری خود شاد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I like people who make me laugh in spite of myself. ...

معنی عبارات مرتبط با in spite of به فارسی

با وجود این، با اینحال، معهذا
با وجود اینکه

معنی کلمه in spite of به انگلیسی

in spite of
• despite, notwithstanding
in spite of everything
• despite all that, anyway, regardless of everything
in spite of him
• despite him
in spite of that
• despite that

in spite of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
علی رغمِ-باوجودِ
R
باوجود اینکه
افشین حاجی طرخانی
به‌رغم، علی‌رغم، باوجود
sami
علیرغم
با وجودِ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in spite of
کلمه : in spite of
املای فارسی : این سپیت اوف
اشتباه تایپی : هد سحهفث خب
عکس in spite of : در گوگل

آیا معنی in spite of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )