برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - such - way - that

in such a way that

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
به طوری که
ش.ص.زاهدی
بدین نحو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in such a way that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )