برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

in that


چون، زیرا، نظر به اینکه

واژه in that در جمله های نمونه

1. You look very smart in that suit.
[ترجمه علی نبی پور] شما در این کت و شلوار بسیار هوشمند بنظر میاید.
|
[ترجمه برزو] شما در این کت بسیار شیک بنظر میایید
|
[ترجمه شیروان] شما در این کت و شلوار بسیار خوشتیپ هستید
|
[ترجمه ترگمان]این کت و شلوار خیلی باهوش به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]شما در این کت و شلوار بسیار هوشمند هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He looked a right prat in that pink suit.
[ترجمه ترگمان]در آن کت و شلوار صورتی، He درست و حسابی به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]او در یک کت و شلوار صورتی شیک راستش را نگاه کرد
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با in that به فارسی

در آن صورت، در آن مورد، در آن حالت

معنی کلمه in that به انگلیسی

in that
• since, because of, in the sense that
in that case
• by this chance, in that situation, if so

in that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
written) for the reason that; because)
میثم نبی پور
از این حیث که
از این جهت که
از این نظر که
بدین طریق که
بدین معنی که
سهیلا
از آنجاییکه
مائده
به این صورت/ شکل که ....
محدثه فرومدی
مبنی بر این‌که
Figure
Because, in the sense that

"I'm a well-wisher, in that I don't wish you any specific harm." -Moe

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in that
کلمه : in that
املای فارسی : این تحت
اشتباه تایپی : هد فاشف
عکس in that : در گوگل

آیا معنی in that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )