برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - the - company - of

in the company of

in the company of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): به همراه

https://www.merriam-webster.com/dictionary/in the company of
mari
در معیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the company of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )